Αγγειακές παθήσεις

480 400 vasdekadm

Ανεύρυσμα

Τι είναι το ανεύρυσμα; Ανεύρυσμα ονομάζουμε την εντοπισμένη διάταση μιας αρτηρίας του σώματος, περισσότερο του 1,5 φορές της διαμέτρου. Η κυριότερη εντόπιση των ανευρυσμάτων είναι στην κοιλιακή αορτή δηλαδή στην…

read more
666 399 vasdekadm

Τι είναι οι κιρσοί;

Κιρσούς ονομάζουμε τις διατεταμένες επιφανειακές φλέβες των ποδιών, δηλαδή αυτές που προεξέχουν και φαίνονται να έχουν οφιοειδή πορεία λόγω του μεγαλύτερου μήκους τους. Εντοπίζονται κυρίως στα πόδια  και εμφανίζονται σιγά-σιγά,…

read more

Subscribe to our newsletter